Hà Nội, ngày 22-10-2021
''Nhị Hà quanh bắc sang đông'' ''Nhị Hà quanh bắc sang đông''

(HNMCT) - Xa xưa, sông hồ ở miền Bắc chằng chịt, có sông lớn, sông nhỏ. Sông lớn nhất miền Bắc là sông Hồng, từ biên giới Việt - Trung chảy qua các tỉnh miền núi, trung du, kinh thành Thăng Long và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ rồi đổ ra biển. Thế nhưng đoạn qua Thăng Long lại có tên là Nhị Hà...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /