Hà Nội, ngày 22-06-2021
Hoạt động kinh tế ban đêm ở Thăng Long - Hà Nội xưa Hoạt động kinh tế ban đêm ở Thăng Long - Hà Nội xưa

(HNNN) - Nhen nhóm các hoạt động kinh tế ban đêm từ cuối thế kỷ XIII nhưng phải đến thế kỷ XVIII, XIX mới có kinh tế ban đêm đúng nghĩa. Khi thực dân Pháp chiếm Hà Nội và Hà Nội trở thành thành phố nhượng địa năm 1888 thì các hoạt động kinh tế ban đêm đa dạng hơn.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /