Hà Nội, ngày 22-06-2021
Ngôi nhà số 44 phố Lê Thái Tổ Ngôi nhà số 44 phố Lê Thái Tổ

(HNMCT) - Sau khi chiếm Hà Nội, năm 1884, Công sứ Pháp là Bonnal đã quy hoạch lại khu vực hồ Hoàn Kiếm, cho làm đường quanh hồ. Mọi chuyện chẳng dễ dàng vì các hộ bị lấy đất làm đường không chịu di dời. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /