Hà Nội, ngày 22-06-2021
Cải lương Hà Nội xưa Cải lương Hà Nội xưa

(HNMCT) - Trong nghệ thuật cải lương có câu “Nam cương, Bắc ứng”, có nghĩa là các nghệ sĩ cải lương miền Nam rất giỏi diễn cương, họ không cần kịch bản, còn nghệ sĩ cải lương miền Bắc thì rất giỏi ứng đối. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /