Hà Nội, ngày 21-10-2021
Từ đình làng xưa đến nhà văn hóa hôm nay Từ đình làng xưa đến nhà văn hóa hôm nay

(HNMCT) - Từ xa xưa, đình làng là hình ảnh thân quen ở các làng quê Đồng bằng Bắc Bộ, nơi hội họp, diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lưu giữ phong tục, tập quán tốt đẹp. Thời gian qua đi, nơi hội họp, sinh hoạt, vui chơi của người dân chuyển dần sang các thiết chế mới như nhà văn hóa...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /