Hà Nội, ngày 12-08-2022
Đền Đồng Nhân Đền Đồng Nhân

(HNMCT) - Đền Đồng Nhân xưa (hay đền Hai Bà Trưng) là một trong những ngôi đền thiêng thờ hai bà Trưng Trắc, Trưng Nhị. Với những giá trị đặc sắc về văn hóa, lịch sử và kiến trúc, đền Đồng Nhân cùng với đình, chùa là quần thể di tích đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt năm 2020.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /