Hà Nội, ngày 29-11-2022
Đền Núi Sưa Đền Núi Sưa

(HNMCT) - Đền Núi Sưa là nơi thờ Huyền Thiên Hắc Đế - vị thần có công phò trợ vua Lý Thánh Tông (1023-1072) đánh giặc Chiêm Thành, bảo vệ đất nước. Di tích đền Núi Sưa đã được xếp hạng là Di tích lịch sử nghệ thuật quốc gia năm 2015.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /