Hà Nội, ngày 22-06-2021
''Của hiếm'' xứ Đoài ''Của hiếm'' xứ Đoài

(HNMCT) - Nghiên cứu về đình Tường Phiêu, cố Giáo sư Trần Quốc Vượng từng nhận xét: “Cổ nhất. Độc nhất. Một viên ngọc quý chứng tỏ sức sáng tạo tuyệt vời của người Việt, chứa đựng cả ba yếu tố chân - thiện - mỹ”. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /