Hà Nội, ngày 22-06-2021
Hà Nội: 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 7 tỷ USD Hà Nội: 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 7 tỷ USD

Tháng 8, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội ước đạt 893 triệu USD, tăng 0,3% so tháng trước và giảm 1,8% so cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu địa phương ước đạt 685 triệu USD, giảm  lần lượt 0,3% và giảm 1,9%. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /