Hà Nội, ngày 22-10-2021
''Nhà cây liễu'' của Thạch Lam ''Nhà cây liễu'' của Thạch Lam

(HNM) - “Nhà cây liễu” ở đầu làng Yên Phụ, ven hồ Tây (Hà Nội) đã gắn bó với Thạch Lam trong khoảng thời gian sáng tác văn chương sung mãn nhất đời ông, từ năm 1935 đến năm 1942.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /