Hà Nội, ngày 30-11-2021
Giữ nét đẹp nghề làm đàn Đào Xá Giữ nét đẹp nghề làm đàn Đào Xá

(HNM) - Ngoài làm ruộng, người dân Đào Xá (xã Đông Lỗ, Ứng Hòa) còn làm ra những cây đàn nguyệt, đàn bầu, đàn tranh... Hiện nay, số hộ làm đàn có xu hướng giảm dần, chính quyền và người dân đang nỗ lực giữ nét đẹp nghề truyền thống của quê hương.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /