Hà Nội, ngày 04-07-2022
Bí ẩn Đồng Mô Bí ẩn Đồng Mô

(HNMCT) - Năm 1966, suối Đồng Dơi, Đồng Mô từ núi Tản Viên Nam và núi Vua Bà (tỉnh Hòa Bình) đổ về thung lũng Yên Lệ được đắp đập giữ nước thành hồ Đồng Mô - Ngải Sơn để chống úng, hạn cho 3 huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ. Năm 1970, công trình được hoàn thành. Nhưng lòng hồ và vùng đất xung quanh còn nhiều điều bí ẩn.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /