Hà Nội, ngày 30-11-2021
Chuyện về vùng đất Thạch Thất Chuyện về vùng đất Thạch Thất

(HNMCT) - Thế kỷ XV, Thạch Thất thuộc phủ Quốc Oai của Sơn Tây thừa tuyên. Khi vua Minh Mạng lập tỉnh Sơn Tây, Thạch Thất vẫn thuộc phủ này. Huyện lỵ của Thạch Thất ban đầu đặt ở Chàng Thôn, sau chuyển lên làng Chi Quan phía tả sông Tích.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /