Hà Nội, ngày 25-09-2021
Lễ hội Năm làng Mọc: Nét đẹp làng quê giữa chốn đô thành Lễ hội Năm làng Mọc: Nét đẹp làng quê giữa chốn đô thành

(HNMCT) - Kẻ Mọc là vùng đất cổ của Thăng Long - Hà Nội, gồm 7 ngôi làng nằm ven sông Tô Lịch. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, các làng xưa giờ đã lên phường, nhưng Lễ hội Năm làng Mọc vẫn được tổ chức 5 năm một lần theo phong tục truyền thống...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /