Hà Nội, ngày 25-09-2021
Nhãn chín muộn: Cây trồng thu tiền tỷ Nhãn chín muộn: Cây trồng thu tiền tỷ

Nhãn chín muộn (NCM) là một trong bốn loại trái cây chủ lực nằm trong đề án phát triển cây ăn quả đặc sản của Ngành Nông nghiệp thành phố.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /