Hà Nội, ngày 12-05-2021
Dừng hỗ trợ bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu Dừng hỗ trợ bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu

UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo 208/TB-UBND truyền đạt kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố, tại cuộc họp về chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn năm 2016.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /