Hà Nội, ngày 12-05-2021
 Hà Nội: 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 9,6 tỷ USD Hà Nội: 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 9,6 tỷ USD

(HNMO) –Ngày 22/11, Cục Thống kê Hà Nội đã công bố báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2016; trong đó, 11 tháng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố đạt 9.685 triệu USD.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /