Hà Nội, ngày 22-10-2021
Hà Nội: Thí điểm vận hành chuỗi “Cửa hàng tự động” không người bán Hà Nội: Thí điểm vận hành chuỗi “Cửa hàng tự động” không người bán

Đó là một trong 14 nhiệm vụ trọng tâm mà TP Hà Nội sẽ sớm triển khai nhằm hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển thương mại điện tử.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /