Hà Nội, ngày 12-05-2021
Loay hoay tiêu thụ nông sản sạch Loay hoay tiêu thụ nông sản sạch

Các địa phương ngoại thành Hà Nội đang tích cực sản xuất nông sản an toàn để đưa vào siêu thị nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /