Hà Nội, ngày 12-05-2021
Người dân trồng đào Nhật Tân bội thu do thời tiết ủng hộ Người dân trồng đào Nhật Tân bội thu do thời tiết ủng hộ

Tại vườn đào Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội), đào thế và đào cành rất được giá được người dân tìm mua nhiều. Người trồng đào năm nay bội thu.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /