Hà Nội, ngày 12-05-2021
Hồi sinh tranh Kim Hoàng - Gìn giữ một di sản Hồi sinh tranh Kim Hoàng - Gìn giữ một di sản

(NSHN) - Cùng với việc khôi phục, bảo tồn tranh dân gian Hàng Trống, việc hồi sinh dòng tranh giấy đỏ Kim Hoàng đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân mảnh đất Thăng Long - Hà Nội. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /