Hà Nội, ngày 04-08-2021
Chuyện nuôi bò sữa và uống sữa tươi ở Hà Nội một thời Chuyện nuôi bò sữa và uống sữa tươi ở Hà Nội một thời

(HNMCT) - Cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp chiếm Hà Nội, sau đó bình định các tỉnh ở miền Bắc. Đi theo đội quân viễn chinh có khá nhiều dân Pháp thuộc đủ các thành phần với mong muốn khác nhau.   

  • Chọn ngày:
  • /
  • /