Hà Nội, ngày 04-12-2021
Ngôi đình thờ Phùng Hưng giữa lòng Hà Nội Ngôi đình thờ Phùng Hưng giữa lòng Hà Nội

(HNMCT) - Đình Quảng Bá (phường Quảng An, quận Tây Hồ) là một trong những di tích thờ Bố Cái Đại vương Phùng Hưng ở Hà Nội - vị anh hùng dân tộc đã lãnh đạo nhân dân lật đổ ách thống trị của nhà Đường, dựng nên quốc gia độc lập vào thế kỷ thứ VIII. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /