Hà Nội, ngày 04-12-2021
Kế thừa, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của hương ước xưa Kế thừa, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của hương ước xưa

(HNMCT) - Theo các nhà nghiên cứu, hương ước là một thuật ngữ dùng để chỉ những quy ước do các làng xã tự soạn ra. Tùy từng làng xã khác nhau mà hương ước cũng được gọi bằng những tên khác nhau như: Hương khoán, hương lệ, khoán ước, khoán lệ, điều ước, tục lệ.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /