Hà Nội, ngày 04-12-2021
Nâng cao giá trị đặc sản gà đồi Sóc Sơn Nâng cao giá trị đặc sản gà đồi Sóc Sơn

Việc xây dựng chuỗi sản xuất, tiêu thụ khép kín đã góp phần nâng cao giá trị gà đồi Sóc Sơn, nâng cao thu nhập cho nông dân.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /