Hà Nội, ngày 24-07-2021
Thành cổ Sơn Tây Thành cổ Sơn Tây

(HNMCT) - Thành cổ Sơn Tây nằm trên địa bàn thị xã Sơn Tây (Hà Nội), được xây bằng đá ong - loại vật liệu xây dựng độc đáo của xứ Đoài. Thành được xây dựng vào năm 1822, dưới triều vua Minh Mạng.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /