Hà Nội, ngày 27-01-2022
Kẻ Mọc và phiên chợ Tết lịch sử Kẻ Mọc và phiên chợ Tết lịch sử

(HNMCT) - Kẻ Mọc là vùng đất cổ xưa có rừng. Kẻ Mọc phiên âm ra chữ là Mộc Cự, sau đổi ra Nhân Mục. Sau, do dân ngày càng đông nên chia thành hai xã là Nhân Mục Cựu và Nhân Mục Môn. Nhân Mục Môn có các thôn Quan Nhân, Cự Lộc, Chính Kinh, Giáp Nhất; nay Nhân Mục Môn thuộc phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân).

  • Chọn ngày:
  • /
  • /