Hà Nội, ngày 27-01-2023
Quận Long Biên nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở địa bàn có chung cư Quận Long Biên nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở địa bàn có chung cư

(NSHN) - Sáng 1-12, Quận ủy Long Biên tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Thông tri số 05-TT/QU ngày 30-9-2021 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở tổ dân phố có nhà chung cư trên địa bàn quận Long Biên”.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /