Hà Nội, ngày 25-09-2022
Kiểm tra thông tin báo chí nêu về các công trình bỏ không tại Cầu Giấy, Đống Đa Kiểm tra thông tin báo chí nêu về các công trình bỏ không tại Cầu Giấy, Đống Đa

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về khu tái định cư Hoàng Cầu và tòa nhà LOD Building số 38 Trần Thái Tông.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /