Hà Nội, ngày 29-07-2021
Quyết định đầu tư xây dựng đường trục phát triển kinh tế huyện Thanh Oai Quyết định đầu tư xây dựng đường trục phát triển kinh tế huyện Thanh Oai

(HNMO) - Dự án được thành phố giao UBND huyện Thanh Oai làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư (khái toán) gần 524 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /