Hà Nội, ngày 29-07-2021
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo thanh tra các dự án sai phạm về sử dụng đất Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo thanh tra các dự án sai phạm về sử dụng đất 1

Đoàn thanh tra liên ngành gồm 18 thành viên, do ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /