Hà Nội, ngày 29-07-2021
Lập hồ sơ 1.592 công trình vi phạm trật tự xây dựng Lập hồ sơ 1.592 công trình vi phạm trật tự xây dựng

(HNM) - Ngày 28-6, Sở Xây dựng Hà Nội đã sơ kết 6 tháng công tác quản lý trật tự xây dựng. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /