Hà Nội, ngày 25-09-2021
Thí điểm lập phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm từ ngày 1-10 Thí điểm lập phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm từ ngày 1-10

UBND quận Hoàn Kiếm vừa tổ chức họp, thống nhất phương án phát triển không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /