Hà Nội, ngày 25-09-2021
Chưa quyết chặt hơn 1.000 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng Chưa quyết chặt hơn 1.000 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định “chưa quyết việc chặt hạ cây xanh, cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và người dân để đạt được sự đồng thuận”.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /