Hà Nội, ngày 25-09-2021
Đề xuất không gian kiến trúc khu vực Ga Hà Nội Đề xuất không gian kiến trúc khu vực Ga Hà Nội 1

(NSHN) - Thành phố vừa gửi văn bản xin ý kiến các bộ, ngành về đồ án Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Ga Hà Nội và phụ cận, tỷ lệ 1/2000.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /