Hà Nội, ngày 20-08-2022
Phát triển Mê Linh theo hướng đô thị Phát triển Mê Linh theo hướng đô thị

(HNM) - Sau 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU, nay là Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, nông thôn huyện Mê Linh có nhiều khởi sắc. Hiện 16/16 xã của huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /