Hà Nội, ngày 21-03-2023
Ứng Hòa  nỗ lực gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm Ứng Hòa nỗ lực gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

(HNMO) - Ngay từ quý I, huyện Ứng Hòa tập trung, quyết liệt chỉ đạo nhiệm vụ, có giải pháp cụ thể, tạo mặt bằng triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trên địa bàn.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /