Hà Nội, ngày 25-09-2021
Quận Thanh Xuân: Phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị Quận Thanh Xuân: Phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị

(HNM) - Quận Thanh Xuân có tốc độ đô thị hóa nhanh nên đã gây áp lực lớn cho hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /