Hà Nội, ngày 25-09-2021
Rà soát các công trình biệt thự cũ xây dựng trước năm 1954 Rà soát các công trình biệt thự cũ xây dựng trước năm 1954

(HNMO) - Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức rà soát kỹ các công trình biệt thự cũ xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố, lập danh sách, hồ sơ và chụp ảnh hiện trạng, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 30-3.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /