Hà Nội, ngày 25-09-2021
Phê duyệt chỉ giới đường đỏ đường từ Đại lộ Thăng Long đi UBND xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai Phê duyệt chỉ giới đường đỏ đường từ Đại lộ Thăng Long đi UBND xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai

(HNM) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1075/QĐ-UBND (ngày 5-3-2021) phê duyệt chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường từ Đại lộ Thăng Long đi UBND xã Yên Sơn (huyện Quốc Oai).

  • Chọn ngày:
  • /
  • /