Hà Nội, ngày 20-08-2022
Sức sáng tạo của người trẻ yêu Hà Nội Sức sáng tạo của người trẻ yêu Hà Nội

(HNMCT) - Yêu Hà Nội là chủ động sáng tạo, góp một phần công sức, trí tuệ cho sự phát triển, xây dựng không gian sáng tạo cho Thủ đô ngàn năm văn hiến. Đó là lý do để các phương án thiết kế, ý tưởng “hiến kế xây dựng Hà Nội” của các bạn sinh viên ra đời, trong đó có không ít dự án có tính thực tiễn cao.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /