Hà Nội, ngày 01-08-2021
Giúp người dân tạo nếp sống lành mạnh Giúp người dân tạo nếp sống lành mạnh

(HNM) - Là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đông, thời gian qua, quận Hoàng Mai đã tập trung nhiều nguồn lực phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội, chú trọng đầu tư cải tạo, phát triển mới vườn hoa, sân chơi...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /