Hà Nội, ngày 05-07-2022
Quận Hà Đông yêu cầu không tập trung đông người ở đường hoa tại khu đô thị Park City Hà Nội Quận Hà Đông yêu cầu không tập trung đông người ở đường hoa tại khu đô thị Park City Hà Nội

(NSHN) - UBND quận Hà Đông yêu cầu chủ đầu tư khu đô thị chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để tình trạng tập trung đông người làm lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /