Hà Nội, ngày 24-09-2021
Nghiên cứu không gian xanh theo hướng sinh thái tại quận Hoàn Kiếm Nghiên cứu không gian xanh theo hướng sinh thái tại quận Hoàn Kiếm

(NSHN) - UBND quận Hoàn Kiếm đang lấy ý kiến về "Dự án quy hoạch không gian công cộng và thử nghiệm quản lý không gian xanh theo hướng sinh thái tại quận Hoàn Kiếm". 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /