Hà Nội, ngày 05-07-2022
Huyện Đông Anh: Cưỡng chế, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cụm công nghiệp Thiết Bình Huyện Đông Anh: Cưỡng chế, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cụm công nghiệp Thiết Bình

(NSHN) - Ngày 6-4, UBND xã Vân Hà (huyện Đông Anh) tổ chức cưỡng chế, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cụm công nghiệp Thiết Bình, xã Vân Hà.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /