Hà Nội, ngày 22-06-2021
Hiệu quả từ trồng rừng sinh thái Hiệu quả từ trồng rừng sinh thái

(HNM) - Những năm qua, diện tích rừng trồng keo, bạch đàn trên địa bàn thành phố bộc lộ nhiều hạn chế, sinh trưởng kém, năng suất thấp, gây thoái hóa đất. Vì thế, Hà Nội đã và đang đẩy mạnh sang trồng rừng sinh thái, cây gỗ lớn. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /