Hà Nội, ngày 24-09-2021
Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp ở Cầu Giấy Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp ở Cầu Giấy

(HNM) - Lập fanpage “Vì quận Cầu Giấy xanh - sạch - đẹp” trên mạng xã hội Facebook; huy động xã hội hóa; kêu gọi sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân… là những sáng kiến giúp xây dựng, lan tỏa phong trào giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp một cách hiệu quả ở quận Cầu Giấy.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /