Hà Nội, ngày 06-07-2022
Hà Đông: Tập trung chăm lo cho các đối tượng yếu thế Hà Đông: Tập trung chăm lo cho các đối tượng yếu thế

(NSHN) - Quận Hà Đông có hơn 4.000 người khuyết tật, trẻ mồ côi, người cao tuổi (trên 80 tuổi) đang hưởng trợ cấp hằng tháng và gần 250 hộ cận nghèo… Thời gian qua, các cấp, các ngành của quận đã có nhiều hoạt động nhằm tập trung chăm lo cho các đối tượng yếu thế này.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /