Hà Nội, ngày 24-09-2021
Mô hình khen thưởng đột xuất tiếp thêm động lực trong chống dịch Mô hình khen thưởng đột xuất tiếp thêm động lực trong chống dịch

(NSHN) - Kết hợp tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, quận Long Biên vừa có sáng kiến mô hình khen thưởng đột xuất các lực lượng và người dân có thành tích phòng, chống dịch.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /