Hà Nội, ngày 24-09-2021
Sáng danh hiệu ''Địa chỉ nhân văn'' Sáng danh hiệu ''Địa chỉ nhân văn''

(HNM) - Suốt 8 năm qua, đều đặn vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, bếp cháo của Đội phát cháo từ thiện tự nguyện Từ Tế (Đội cháo Từ Tế) tại đình Quan Nhân, phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) lại đỏ lửa, chia hơi ấm nghĩa tình với bệnh nhân nghèo...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /