Hà Nội, ngày 22-06-2021
Các công viên ở Hà Nội đồng loạt đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19 Các công viên ở Hà Nội đồng loạt đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19

(HNMO) - Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, từ 0h ngày 1-4-2020, nhiều công viên tại Hà Nội đã đồng loạt đóng cửa. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /