Hà Nội, ngày 05-07-2022
Xây dựng mô hình thu hút hội viên phụ nữ Xây dựng mô hình thu hút hội viên phụ nữ

(HNM) - Với phương châm “Đối tượng nào, mô hình đó”, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã xây dựng nhiều mô hình sát thực với các phong trào thi đua để thu hút, tập hợp hội viên. Từ đó, nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở, tạo sự gắn kết giữa hội viên với tổ chức Hội.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /