Hà Nội, ngày 22-06-2021
KTS Trần Thị Thanh Thủy: Lưu giữ ký ức về đời sống Hà Nội KTS Trần Thị Thanh Thủy: Lưu giữ ký ức về đời sống Hà Nội

(HNMCT) - Dịch Covid-19 rồi sẽ qua đi nhưng chắc chắn nó đã để lại trong đời sống của người dân cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng những dấu ấn mang tính lịch sử. Những "cây cọ" của nhóm Ký họa đô thị Hà Nội chọn cách ghi lại lịch sử qua những bức tranh đầy hơi thở đời sống. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /