Hà Nội, ngày 17-10-2021
Nâng cao đời sống từ mô hình ''năm không'' Nâng cao đời sống từ mô hình ''năm không''

(HNM) - Mô hình khu dân cư văn hóa “năm không” đang được triển khai, nhân rộng ở phường Kim Giang (quận Thanh Xuân) góp phần nâng cao đời sống cho người dân nơi đây...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /