Hà Nội, ngày 17-10-2021
Cán bộ cơ sở giỏi thì phong trào mạnh Cán bộ cơ sở giỏi thì phong trào mạnh

(HNMCT) - "Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” - nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội - đã trở thành phong trào rộng khắp, được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cả cộng đồng. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /