Hà Nội, ngày 13-08-2022
Mô hình Câu lạc bộ B93: Giải pháp hỗ trợ phòng, chống tái nghiện Mô hình Câu lạc bộ B93: Giải pháp hỗ trợ phòng, chống tái nghiện

(HNM) - Hoạt động với mục đích tạo môi trường thân thiện, lành mạnh cho những người sau cai nghiện ma túy tham gia sinh hoạt, mô hình quản lý, giáo dục, tư vấn, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy (Câu lạc bộ B93) trên địa bàn thành phố Hà Nội trở thành điểm tựa của những người từng lầm lỡ, qua đó giúp họ hình thành suy nghĩ tích cực, nỗ lực tái hòa nhập cộng đồng.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /