Hà Nội, ngày 17-10-2021
Hàng nghìn người tham gia tập huấn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ Hàng nghìn người tham gia tập huấn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

(NSHN) - Ngày 7-10, nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức các hoạt động tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy”.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /