Hà Nội, ngày 13-08-2022
Những người săn mây Những người săn mây

(NSHN) - Là nói chuyện săn mây ngay trung tâm Hà Nội, cách Tháp Rùa chỉ vài trăm mét, trên Quảng trường Cách mạng Tháng Tám nơi có Nhà hát Lớn thành phố, chứ không phải lặn lội mãi Tà Xùa theo phong trào những năm gần đây.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /