Hà Nội, ngày 24-09-2021
Phụ nữ Ba Vì chung tay làm đẹp quê hương Phụ nữ Ba Vì chung tay làm đẹp quê hương

(HNM) - Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ba Vì đã triển khai nhiều phong trào, mô hình hoạt động như: “Biến điểm rác, chân rác thành vườn hoa”, “Đường hoa phụ nữ tự quản”, “Tổ phụ nữ biến rác thành tiền”…

  • Chọn ngày:
  • /
  • /