Hà Nội, ngày 13-08-2022
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị tại huyện Thanh Trì Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị tại huyện Thanh Trì

(NSHN) - UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị GS, tỷ lệ 1/5000 tại một phần ô quy hoạch GS11-1 thuộc địa giới hành chính xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /