Hà Nội, ngày 13-08-2022
Hiệu quả từ “Dân vận khéo” ở quận Hoàng Mai Hiệu quả từ “Dân vận khéo” ở quận Hoàng Mai

(HNM) - Nhờ triển khai bài bản, hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”, nhiều đơn vị trên địa bàn quận Hoàng Mai đã đạt được kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Những kết quả từ mô hình “Dân vận khéo” mang lại đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /