Hà Nội, ngày 24-07-2021
''Trợ lực'' cho Đội công tác xã hội tình nguyện ''Trợ lực'' cho Đội công tác xã hội tình nguyện

(HNM) - Đội công tác xã hội tình nguyện được ví như “cánh tay” nối dài của các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở cơ sở, được thành phố Hà Nội quan tâm xây dựng, thực hiện. Vì nhiều lý do, Đội công tác xã hội tình nguyện ở một số nơi hoạt động chưa thực sự hiệu quả, nên cần được “trợ lực” để hoạt động tốt hơn.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /