Hà Nội, ngày 04-06-2023
Thường Tín: Đẩy mạnh GPMB, chú trọng hỗ trợ người có đất diện thu hồi Thường Tín: Đẩy mạnh GPMB, chú trọng hỗ trợ người có đất diện thu hồi

(NSHN) - Đến nay, cùng với chi trả gần 700 tỷ đồng đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường Vành đai 4, huyện Thường Tín tiếp tục thực hiện công tác này nhằm bảo đảm tiến độ. Đồng thời, huyện tập trung triển khai các dự án tái định cư nhằm ổn định đời sống người dân diện thu hồi đất.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /