Hà Nội, ngày 26-10-2021
579 nhóm ''Tôi yêu xã, phường, thị trấn'' gắn kết người dân 579 nhóm ''Tôi yêu xã, phường, thị trấn'' gắn kết người dân

(NSHN) - Đã có 579 nhóm “Tôi yêu xã, phường, thị trấn” tại cộng đồng dân cư do tổ chức Đoàn Thanh niên công an các cấp thành phố thiết lập, với 400.000 thành viên...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /