Hà Nội, ngày 26-10-2021
Nhiều phần quà tiếp sức các lực lượng, địa phương chống dịch Covid-19 Nhiều phần quà tiếp sức các lực lượng, địa phương chống dịch Covid-19

(NSHN) - Nhiều phần quà ý nghĩa đã được gửi tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng trực chốt khu vực đang bị phong tỏa...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /