Hà Nội, ngày 26-10-2021
Bài cuối: Tầm nhìn vì tương lai Bài cuối: Tầm nhìn vì tương lai

(HNM) - Thăng Long - Hà Nội đã qua một chặng đường dài của lịch sử. Những bài học lịch sử chỉ ra rằng, nếu mọi yếu tố trong xây dựng, phát triển đều hướng tới người dân, vì cuộc sống nhân dân thì sẽ tập hợp được lòng người chung đúc dựng xây, để vượng khí Thăng Long mãi trường tồn.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /