Hà Nội, ngày 04-12-2021
Chạm tay vào mùa cũ Chạm tay vào mùa cũ

(HNMCT) - Những quả thị trên phố chở hương thu, chở cả ước mơ về cuộc sống an yên, một thứ quả khiến tôi nghĩ về em, về mùa cũ tuổi nào. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /