Hà Nội, ngày 29-07-2021
Tiếng rao vang đâu đây... Tiếng rao vang đâu đây...

(NSHN) - “Hà Nội ơi tươi xanh màu áo học trò/ Những con đường thân quen còn đó/ Tiếng rao vang đâu đây nghe động trời đêm”. Những câu hát trong ca khúc “Hà Nội đêm trở gió” của nhạc sĩ Trọng Đài gợi cho người nghe về một âm thanh rất Hà Nội, thứ âm thanh giàu tính nhạc đã đi vào thơ ca và cả hội họa: Tiếng rao!  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /